Anna K.  

*1948

Anna pochází z malé vesnice Komňa, která se nachází v kraji žítkovských bohyň, na prahu Bílých Karpat. Rok po narození se s rodinou stěhovala do tehdejšího Gottwaldova (Zlína), později kvůli otcově práci do Bratislavy, kde se musela naučit slovensky a maďarsky. Zpět v Gottwaldově nastoupila na vysokou školu na obor technologie kůží, gumy a plastických hmot. Její život je plný stěhování za prací z jednoho konce republiky na druhý. Gottwaldov, Pacov, Klatovy, Praha. Anna popisuje tehdejší občanskou společnost a angažovanost zlínských žen kolem baťovských závodů. Líčí bytové podmínky a nedostatek stavebních materiálů při výstavbě paneláků. Hovoří také o nedostatku zboží pro děti a potravin. Jejím celoživotním koníčkem jsou ruční práce a patchwork.

technoložka kožené galanterie

Baťův Zlín

paneláky

oblékání

rozvod

Úkoly a projekty

Část úkolů spojených s příběhem paní Anny K. se věnuje každodennosti v centrálně plánované ekonomice, zejména nedostatkovému zboží, jako byly přesnídávky nebo dětské lahvičky.
Druhá série úkolů tematizuje rozdělení rolí v domácnosti na přelomu 60. a 70. let v Československu.

Pracovní list
na téma nedostatkové zboží

Typ úloh: na základě příběhu zjistit, co se všechno nedalo sehnat a jaké strategie k získání zboží volila paní Anna.
 

Délka: 25 minut

Pracovní list
na téma rozdělení rolí v domácnosti

Typ úloh: debata nad příběhem a grafem, jak byly vnímány role mužů a žen v domácnosti v době socialismu a srovnání se situací dne.

Délka: 25 minut

Metodický list pro vyučující,
jak pracovat s příběhem

Dva krátké pracovní listy, každý použitelný samostatně, úkoly jsou provázány s faktografickým textem pod příběhem.

Dvojí směna

Pro celé období moderních československých dějin si zaměstnané ženy kladou jednu zásadní otázku: Jak skloubit rodinu se zaměstnáním? Práce ve vlastní domácnosti nebyla nikdy placená a byla tudíž brána jako neproduktivní. Po dlouhá léta byla přisuzovaná hlavně ženám; muži se na ní podíleli pouze okrajově.

Společnost na přelomu 60. a 70. let očekávala, že domácnost je zejména doménou žen.

Zpochybňuje se proto smysl zaměstnanosti žen a mluví se o tom, že by se měly vrátit do domácnosti a zaměřit se na výchovu dětí a péči o domácnost. Sílí hlasy, že by ženy měly být s dětmi doma delší dobu než tehdy platných 18 týdnů.

Roste sice trend, aby se do péče o domácnost zapojovali rovněž více muži a děti, hlavní zodpovědnost však stále leží na ženě.

Snižuje se podíl žen v domácnosti a roste jejich pracovní zapojení

Příběh na časové ose

Porovnejte životní milníky paní Anny K.
s milníky dějin každodennosti i s okamžiky politických dějin.

Slovník pojmů

Tomáš Baťa

Československý podnikatel, „král obuvi“, tvůrce světového obuvnického impéria. Obuvnickou firmu Baťa založil ve Zlíně se svými sourozenci už v 18 letech a postupně z ní vytvořil rozsáhlý komplex výroby, obchodu, dopravy, služeb a financí. Zavedl originální metody řízení výroby a vzdělávací systém kurzů, který zaměstnané v jeho podnicích motivoval k celoživotnímu vzdělávání, zřídil pro ně odbornou školu. Ve Zlíně prosadil koncepci zahradního města s originální architekturou rodinných domků.

Dvanáctiletka

Název pro střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ). Výběrová tříletá škola, navazující na devítiletku, připravovala hlavně ke studiu na vysoké škole, fungovala od roku 1960, do té doby byla povinná školní docházka jen osmiletá a na ni navazovaly 3 roky jedenáctileté střední školy. V roce 1968 byla obnovena čtyřletá gymnázia a SVVŠ postupně zrušeny.

Galanterie

Označení pro drobné předměty a spotřební zboží, zejména krejčovské nebo obchod s ním. Galanterie může být textilní i kožená – o té mluví Anna K.

Pionýr

První organizace mládeže s tímto názvem existovala v Sovětském svazu od roku 1919. V Československu byla tato organizace pro děti od 6 do 15 let založena v roce 1949 a v následujících letech se stala masovou záležitostí, tvořilo ji až 80 % dětí. Kroj pionýrů byla bílá košile, modré kalhoty nebo sukně a nezbytný červený pionýrský šátek, který děti nosily i k běžnému oblečení do školy.

Závodní výbor ROH

Revoluční odborové hnutí (ROH) – nejmasovější společenská organizace v socialistickém Československu, členství zaměstnanců a zaměstnankyň v ROH bylo prakticky povinné a automatické. Ve větších podnicích, školách a úřadech fungoval volený závodní výbor ROH, který měl na starosti kulturu, zájezdy, podnikové chaty, přiděloval poukazy na rekreaci, dárky k výročím, vánoční kolekce pro děti apod.

Patchwork

Specifická textilní technika, při které se sešívají různobarevné kousky látek, z nichž vzniknou geometrické vzory nebo jakási mozaika (z angličtiny: vyrobeno ze záplat). Nejčastěji vznikají deky, přehozy, polštáře, nástěnné quilty, ubrusy, prostírání, ale i tašky, obaly na knihy. Dříve se jednalo výhradně o ruční práci, dnes se k patchworkování používají šicí stroje.