Příběhy života 10 žen

Nechte se vtáhnout do historie pohledem deseti žen.
Podívejte se na období let 1945 až 1993 jinýma očima. 

Hana Š.

*1922

Život Hany byl silně ovlivněn uvězněním jejího muže v rámci politického procesu se spolupracovníky nakladatelství Vyšehrad v roce 1951.

Věra L.

*1929

Život Věry je spjat s evangelickou církví. Vzala si za manžela evangelického faráře a posléze sama převzala vedení sboru a kazatelskou činnost. Za svůj život vystřídala mnoho zaměstnání, nejdéle pracovala ve filmových ateliérech.

Marie V.

*1931

Marie v 60. letech řídila zemědělské státní statky. Mluví o plánovaném hospodářství, o rozporu mezi tím, co zemědělství potřebovalo a co nařizoval stát .

Jarmila Š.

*1934

Jarmila se v r. 1951 přihlásila na výzvu vlády „Administrativa do výroby“ a začala pracovat jako soustružnice pístních kroužků v továrně Buzuluk v Komárově. Mluví o kolektivním životě a tehdejší bytové situaci.

Hana D.

*1942

Hana pracovala jako knihkupkyně na Václavském náměstí a později jako tajemnice divadel v Mostě a v Liberci. Popisuje, jak se v 60. letech stály fronty na knihy, líčí situaci v srpnu 1968 v Praze, události kolem Anticharty či sametové revoluce v libereckém divadle.

Marie C.

*1945

Marie pochází z moravské vesnice z velmi chudé rodiny. Jelikož studovat mohl pouze jeden ze sourozenců, Marie se vyučila elektromechaničkou a od 15 let pracovala v továrně, kde vyráběla součástky do měřicích přístrojů.

Anna K.

*1948

Anna vystudovala vysokou školu v oboru technologie kůže, gumy a plastických hmot a připravovala technologické postupy pro výrobu kožené galanterie. Vypráví o nedostatku stavebních materiálů, zboží pro děti a potravin a o svém rozvodu v r. 1989.

Věra K.

*1956

Věra se celý život živila hudbou jako houslistka. Hrála v orchestrech a vyučovala na hudební škole. Je velmi otevřená k tabuizovaným tématům jako potrat, duševní zdraví nebo hledání vlastní identity.

Eva H.

*1957

Život Evy se točil zejména kolem práce v nemocnici na gynekologickém a porodnickém oddělení. Popisuje práci na směny, ale rovněž svou vlastní zkušenost s antikoncepcí, návštěvy zahraničí na devizový příslib nebo nakupování v Tuzexu.

Františka Ř.

*1964

Františka pracuje celý život jako učitelka jazyků a dějepisu. Vypráví, jak obtížně sháněla samostatné bydlení jako svobodná a bezdětná učitelka, jaká byla móda 80. let nebo jak se proměnila výuka ruštiny po r. 1989.