Eva H.  

*1957

Paní Eva H. pracovala celý život jako zdravotní sestra – porodní asistentka. Pochází z česko-německé rodiny z Karlovarského kraje. Dodnes hovoří plynně česky, německy i nejdeckým dialektem (nejdštinou). Život Evy ovlivnil odsun německých obyvatel. V V 60. letech s rodinou sami o vystěhování uvažovali, ale nakonec nedostali povolení (repatriační lístek) i pro svou kmotru, bez které odmítli odejít. Paní Eva vystudovala obor ženská sestra v Plzni a po maturitě začala pracovat v nemocnici v Karlových Varech, kde působila celkem 43 let. Vypráví o svém dětství, o návštěvách z Německa, které vozily oblečení a Nutellu, nebo o čekání na devizový příslib. Eva vzpomíná, že v pohnutém roce 1968 jí bylo přesně 11 let a zrovna začala menstruovat. Popisuje také práci na gynekologicko-porodnickém oddělení. V roce 1983 se vdala a přestěhovala s manželem do jeho rodného domu v Nejdku. Její muž, profesí pokrývač, se věnoval hospodaření a společně zde obstarávali dobytek a vychovali dvě dcery. Paní Eva v tomto domě žije dodnes, od roku 2018 je v důchodu a věnuje se vnoučatům, hudbě a paličkování.

zdravotní sestra

Tuzex

porody

antikoncepce

Úkoly a projekty

První část úkolů se vztahuje k životu paní Evy H. a k tématu antikoncepce za socialismu. Úkol lze použít nejen úzce pro dějepis, ale i k debatě o znalosti způsobů antikoncepce v současné době.
Druhá série úkolů ukazuje dětem šíři zboží, materiálů a věcí, které nebyly k dostání, a způsob, jak se věc dala řešit, pokud měl někdo příbuzné na Západě.

Pracovní list
Antikoncepce

Typ úloh:
skupinová diskuze o antikoncepci v době socialismus a dnes na základě kap. č. 5 příběhu paní Evy H.

Délka: 25 minut

Pracovní list
Nedostatek zboží

Typ úloh:
na základě kap. 3 a 4 diskuze o nedostatkovém zboží, o Tuzexu, o způsobu získávání bonů

Délka: 25 minut

Metodický list pro vyučující, jak pracovat s příběhem

S příběhem je možné pracovat pomocí dvou typů úloh, které jsou na sobě nezávislé (antikoncepce a nedostatkové zboží). Každý úkol se vztahuje k jiné části příběhu.

Antikoncepce v době socialismu

Až do poloviny 60. let se jako forma antikoncepce nejčastěji používala přerušovaná soulož (téměř v 70 % případů) a kondomy (asi 20 %). Antikoncepční chování nebylo spolehlivé a docházelo k nechtěným těhotenstvím. O tématu se nemluvilo a antikoncepční prostředky nebyly dostatečně propagovány.

Antikoncepční pilulka se nejdřív neprosadila

Antikoncepční pilulka se v Československu objevila až v roce 1965. Ani pak se ale neprosadila. Důvodů pro to bylo několik: gynekologové a gynekoložky nechtěli pilulku předepisovat mladým ženám a těm, které ještě nerodily. Obsahovala totiž vysoké množství hormonů, a existovaly tak obavy o zdraví žen při dlouhodobém užívání.

Kondom byl užíván až čtyřikrát častěji vzdělanějšími lidmi než těmi s nižším vzděláním. Jen malá část lidí používala pesary a spermicidní želé.

Ještě před uzákoněním umělého přerušení těhotenství se ženy v průzkumech přiznávaly, že šly tajně na potrat, a to dokonce více než jednou.

DANA: dobrá a neškodna antikoncepce

Na konci 60. let se rozšířilo nitroděložní tělísko, kterému se říkalo DANA: dobrá a neškodná antikoncepce. Uživatelky hlásily, že se nebojí otěhotnění a že se zlepšil jejich partnerský život. Mezi ženami bylo tělísko oblíbené nejspíš i proto, že v případě selhání měla žena automaticky nárok na potrat, bez nutnosti předstoupit před tzv. potratovou komisi.

Když se na konci 80. let monitorovaly antikoncepční praktiky, vyšlo najevo, že polovina žen měla zkušenosti buď s pilulkou, nebo s tělískem. Přibližně stejný podíl žen zdůrazňoval, že důvodem k užívání antikoncepce bylo mít dobrý sex.

Zdroj: soukromý archiv

Doprovodné grafy k tématu antikoncepce

Přerušení těhotenství na vyžádání

Československo se v 70. letech řadilo k zemím s relativně nízkou mírou potratovosti: na dva až tři porody připadal jeden potrat. Naproti tomu v Maďarsku potraty převyšovaly počty narozených o třetinu.

V 70. letech vešly v platnost reformy připravené na konci 60. let

Reformy, které měly za úkol podpořit rodiny pomocí půjček nebo prodloužením mateřské a rodičovské dovolené a které byly připravené již na konci 60. let, vstoupily v platnost v době normalizace. Dětem narozeným v této době se také říká Husákovy děti, podle prezidenta, který stál v této době v čele Československa.

Příběh na časové ose

Porovnejte životní milníky paní Evy H.
s milníky dějin každodennosti i s okamžiky politických dějin.

Slovník pojmů

devizový příslib

Bankovní povolení čerpat devizové prostředky zahraničních měn bylo třeba k výjezdu do západních zemí a Jugoslávie. Na devizový příslib neměli běžní občané a občanky nárok, často o něj žádali bezúspěšně i několik let za sebou. 

repatriační lístek (repatriace)

Repatriační lístek či karta se vydávala jako potvrzení o repatriaci – vrácení osob zpět do vlasti nebo vrácení občanství. Jedná se především o návrat uprchlíků a uprchlic, osob z vojenských jednotek či národnostních menšin do jejich rodiště nebo původní vlasti. Týká se zejména období po válce.

atestace

Zkouška odborné způsobilosti ve zdravotnictví, skládá se z teoretické a praktické části v dané specializaci, probíhá před zkušební atestační komisí.

bony

Míněno tuzexové bony nebo také tuzexové koruny. Jednalo se o poukázku, kterou se v letech 1957–1989 platilo ve speciálních prodejnách Tuzex. Bony bylo možné získat směnou za valuty (pro ty, kdo pracovali v zahraniční nebo je získali od příbuzných či známých) nebo na černém trhu od překupníků - veksláků za cca 5 Kčs. 

česárna

Továrna zabývající se zpracováním vlny. Česárna v Nejdku byla nejen největší v ČSR, ale patřila k největším v Evropě. 

Postinor

Neboli tabletka "poté" je nouzová antikoncepce, kterou lze použít do 3 dnů po nechráněném pohlavním styku či po selhání jiné antikoncepční metody. Není stoprocentní, již započaté těhotenství nemůže přerušit. Dříve byla na lékařský předpis, dnes volně v prodeji.