Pro vyučující

V této sekci naleznete návod, jak pracovat s platformou, vysvětlení, proč vyučovat historii z pohledu žen a dějin každodennosti, metodiku orální historie pro výuku dějepisu a návodné video pro děti, jak vést rozhovor, úkoly do vyučovacích hodin vztahující se k příběhům žen a také doporučenou literaturu k tématům ženské historie, dějin každodennosti a orální historie. Uvedené vzdělávací materiály jsou primárně určeny pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd základních škol, s možností využití také na středních školách a víceletých gymnáziích.

tutorial

orální historie ve výuce

historie z pohledu žen

úkoly do hodin

doporučená literatura

Jak pracovat s tímto webem

V následujícím pětiminutovém videu vám představíme celou vzdělávací platformu a její jednotlivé funkce.

Proč vyučovat historii z pohledu žen

Vysvětlení, proč je důležité dívat se na historii z pohledu žen a dějin každodennosti a jak projekt Československo v paměti žen obohatí výuku dějepisu. 

 • Ve výuce dějepisu je prezentováno jen minimum žen. Bez žen se učíme dějiny jen poloviny lidstva a chybí nám ucelenější pohled na minulost.
   
 • Na stránkách řady syntéz i učebnic dějepisu se objevují v naprosté většině pouze muži. Zdá se, jako by ženy ani nebyly součástí minulých historických procesů. 
   
 • Příčinou jsou převládající genderové stereotypy, které přispívají ke zneviditelnění a podhodnocení role žen ve společnosti v současnosti i v minulosti. 
   
 • Ženy v příbězích, se kterými pracuje tato platoforma, nevystupují jako pasivní přihlížející dějinných událostí či bezejmenné oběti, ale jako aktivní tvůrkyně dějin v soukromé i veřejné sféře.
   
 • Skrze příběhy „malých” dějin (dějin každodennosti) můžeme pochopit, jak lidé v dané době žili, co prožívali, jak a proč se rozhodovali a jaký vliv to má na naši současnost.

Jak Československo v paměti žen obohatí výuku dějepisu? 

 • Projekt Paměť žen ukazuje opomíjené aspekty dějin a témata, která nejsou běžně v hodinách dějepisu probírána. Například zaměstnanost žen, dvojí směna, porody, potraty, antikoncepce, oblékání či volný čas.
   
 • Díky projektu se děti dozví o proměně postavení žen v druhé polovině 20. století v Československu, včetně vývoje ženské vzdělanosti a zaměstnanosti nebo rozdílu odměňování žen a mužů.
   
 • Vzdělávací materiál nabízí alternativu k tradičnímu výkladu tzv. velkých dějin, redukovanému na přehled politických a vojenských událostí. Představuje naopak tzv. malé dějiny z pohledu každodenního života a starostí, se kterými se lidé museli v různých časech potýkat, ať už se jedná o fungování sociálních a pracovních vztahů, kulturu, bydlení, vzdělání, nebo trávení volného času.
   
 • Příběhy žen s odlišnou zkušeností (např. zemědělské inženýrky a aktivní funkcionářky vs. překladatelky a manželky politického vězně) pak mohou současné nejmladší generaci přiblížit různé historické perspektivy a pomoci tak chápat české dějiny v širším kontextu.

Švadlena Šumavanu Vimperk, rok 1983
Zdroj: ČTK / Sýbek Jaroslav

Pražská porodnice, rok 1961
Zdroj: ČTK / Nosek Josef

Mateřská škola na sídlišti
v Kročehlavech u Kladna, rok 1969.
Zdroj: ČTK / Šaroch Jindřich

Orální historie - metodika pro výuku dějepisu

Následující video je určené pro děti. Jedná se o návod, jak natočit rozhovor. Seznamuje je se základními pravidly natáčení, včetně etiky a techniky, prací s rodinnou pamětí a dalším využitím rozhovorů. 

Metodika orální historie pro vyučující ke staženi ZDE (PDF).

 • Metoda orální historie je jedním ze způsobů, jak se vztahovat k minulosti, jak poznávat osobní příběhy a zkušenosti lidí často jiným způsobem, než je možné se dozvědět z učebnic dějepisu či z archivních materiálů.
   

 • Protože se lidská paměť proměňuje (ne všechny faktické informace bývají ve vzpomínkách lidí přesné), je důležité vzpomínky porovnávat s dalšími zdroji. Žáci a žákyně jsou díky orální historii schopni se více orientovat a kriticky analyzovat historické materiály a umí si tak lépe představit, jak se v dané době žilo.
   

 • Orální historie seznamuje děti s vlastní rodinnou historií a pamětí a podporuje mezigenerační dialog a mezilidskou komunikaci s dodržováním etických pravidel.

Úkoly do hodin a kvízy

 • Každý příběh má vytvořené pracovní listy pro přímou práci v hodinách a metodiku pro snadnější práci vyučujících. Některé úkoly jsou komplexnější na celou hodinu, na jiné postačí 15 -20 min práce. Tyto jsou v menším formátu A5.
 • Vyučující může pracovat buď s celým příběhem, nebo s jednotlivými kapitolami, na které se dostane přes pravé menu.
 • Pokud chcete vytvořit vlastní pracovní list a chcete použít grafickou šablonu projektu, máte připravený template v programu CANVA. (ZDE)
 • K některým tématům a příběhům jsou připraveny interaktivní kvízy:
  • příběh Marie C. (kvízy ZDE)
  • příběh Jarmily Š. (kvízy ZDE)
  • příběh Hany D. (kvízy ZDE)
  • téma Emancipace (kvízy ZDE)
  • téma Sexualita (kvízy ZDE)
 • interaktivní hra pro srovnání příběhů dvou vrstevnic paní Evy H. a Věry K. (hra ZDE)

Doporučená a zdrojová literatura

Stručný přehled doporučené literatury, se kterou se dá pracovat ve výuce, pro hlubší vhled
do tématiky ženské a gender historie, dějin každodennosti a orální historie najdete ZDE (PDF).

Základní přehled odborné literatury, ze které jsme vycházeli v rámci projektu
Československo v paměti žen najdete ZDE (PDF).