KVÍZY K TÉMATU

Emancipace v Československu v porovnání s ostatními státy

Zatrhněte vybranou odpověď a potvrďte modrým tlačítkem v pravém spodním rohu.

Témata spojená s ženskou perspektivou

bydlení | domácnost
oblékání | volný čas
zájmové organizace

zaměstnanost žen
dvojí směna | povolání žen
odměňování mužů a žen

ženská hnutí
ženy v disentu
veřejná angažovanost žen

partnerství a rodina
vzdělání a výchova
sexualita