KVÍZY K PŘÍBĚHŮM

Interaktivní hra pro srovnání příběhů
dvou vrstevnic paní Evy H. a Věry K.

Přesuňte postupně jednotlivá hesla podle toho, ke kterým ženám podle vás patří.
Poté modrým tlačítkem spusťte vyhodnocení.

Témata spojená s ženskou perspektivou

bydlení | domácnost
oblékání | volný čas
zájmové organizace

zaměstnanost žen
dvojí směna | povolání žen
odměňování mužů a žen

ženská hnutí
ženy v disentu
veřejná angažovanost žen

partnerství a rodina
vzdělání a výchova
sexualita