KVÍZY K PŘÍBĚHU

Jarmila Š.

Kvíz spusťte kliknutím na modré tlačítko v pravém spodním rohu.
Potom pokračujte zatržením vybrané odpovědi a potvrzením opět modrým tlačítkem v pravém spodním rohu.

Témata spojená s ženskou perspektivou

bydlení | domácnost
oblékání | volný čas
zájmové organizace

zaměstnanost žen
dvojí směna | povolání žen
odměňování mužů a žen

ženská hnutí
ženy v disentu
veřejná angažovanost žen

partnerství a rodina
vzdělání a výchova
sexualita