Františka Ř.  

*1964

Paní Františka pochází z malého městečka na Hané, žije a pracuje jako učitelka již přes 30 let v hornoslezském městě v pohraničí. Původně si přála studovat medicínu, ale nedostala se na školu z politických důvodů. V rámci politického uvolnění v 80. letech vysokou školu přeci jen vystudovala, obor ruština a dějepis, zatímco její otec s doktorátem z historie mohl učit jen na učňovských školách. Františla popisuje svůj studijní pobyt a stáž v Sovětském svazu a cenzurované dopisy. Vypráví, jak se do Československa vracela přes Kyjev přesně v době, kdy došlo k jaderné havárii v Černobylu. Františka popisuje stereotypy a genderovou diskriminaci při hledání zaměstnání, kdy na jedné škole upřednostnili jejího spolužáka, protože byl muž, kdežto u ní předpokládali, že brzy odejde na mateřskou. Paní Františka zůstala svobodná a bezdětná, učitelství vidí jako svoje poslání a velmi ji baví. V pohraničí dodnes učí dějepis a němčinu na střední zdravotnické škole.

učitelka

cenzura

Černobyl

single život

móda 80.let

Úkoly a projekty

Vyberte úkol, který vám ukáže, jak se měnila vzdělanostní úroveň žen v době socialismu a jaké překážky museli dívky i chlapci překonávat při vstupu na vysokou školu.

Pracovní list Vzdělanost žen v době socialismu

Typ úloh: práce s první kapitolou příběhu a následně s grafy v pracovním listu a v textu pod příběhem.

Délka: 20-30 minut

Metodický list pro vyučující, jak pracovat s příběhem

Debata o překážkách, které měly ženy při vstupu do vzdělávacího procesu. Následné porovnání vzdělanostní struktury mužů a žen na základě faktografického textu a grafů pod příběhem

Vzdělanostní úroveň žen

Komunistický převrat změnil systém výchovy a vzdělávání. Krátce po roce 1948 byli ze škol vyloučeni studující a vyučující, kteří vyjádřili nesouhlas s politikou komunistické strany. Pro ženy v širším měřítku však toto období znamená růst vzdělanostní a kvalifikační úrovně.

Zvyšující se úroveň vzdělání žen

Období po druhé světové válce znamenalo kontinuální nárůst vzdělanostní úrovně žen v Československu. V průběhu 60. let začaly ženy dosahovat častěji úplného středního vzdělávání než muži.

Muži volili nejčastěji po ukončení povinné školní docházky vyučení, ženy pokračovaly v dalším vyšším vzdělávání.

Ve srovnání se svými matkami jsou jejich dcery vzdělanější. Počet dcer s vyšším vzděláním se ve městech ve srovnání s jejich matkami zvojnásobil.

Potřeba umožnit ženám dosatečnou kvalifikaci a vzdělání, aby byly schopny se samy uživit, je však otázka, o které se v socialistickém Československu na rozdíl od západních zemí nediskutovalo a byla brána jako samozřejmá.

Více žen na vysokých školách

V době normalizace mělo Československo vysoký podíl žen mezi studujícími na vysokých školách. Vysokoškolské vzdělání však neznamenalo automaticky lepší pracovní uplatnění.

Vzdělanostní úroveň žen
se zásadně zlepšila

Zatímco vysokou školu mělo v roce 1950
pouhých 29.000 žen, v roce 1980 to už bylo
přes 200.000 žen.

Vysokoškoláci a vysokoškolačky

V celkových číslech byl po celé období socialismu podíl mužů mezi studujícími vysokou školu vyšší než podíl žen.

Co studovaly ženy?

Nejvíce žen studovalo obor učitelství (téměř 84.000), dále lékařství a farmacii (téměř 34.000)
a ekonomii (téměř 33.000). Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy studovalo podobně jako právo kolem 10.000 žen.

Příběh na časové ose

Porovnejte životní milníky paní Františky Ř.
s milníky dějin každodennosti i s okamžiky politických dějin.

Slovník pojmů

OÚNZ

Okresní nebo Obvodní ústav národního zdraví – byly instituce sdružující veškerá zdravotnická zařízení v daném obkrese či obvodě, eventuálně kraji. Tento systém fungoval do roku 1990, kdy začalo docházet k privatizaci lékařských praxí a jednotlivých poliklinik.

cenzura

Kontrola informací, většinou těch sdělovaných veřejně (tisk, média), ale často bývala kontrolována i soukromá korespondence (např. z vězení). Cenzuru praktikovala v menší či větší míře všechna společenská zřízení, ale v totalitních systémech nabyla velkých rozměrů. Není divu, že v roce 1968 byla cenzura na krátký čas zákonem zrušena, definitivně až po roce 1990.

Černobyl

Město nedaleko Kyjeva. V 70. letech 20. století byla postavena Černobylská jaderná elektrárna, kde v roce 1986 došlo k největší havárii v historii jaderné energetiky. První dny po katastrofě nebyly zveřejněny žádné informace, které by varovaly obyvatele a obyvatelky přilehlých i vzdálenějších území o možných následcích, i samotná likvidace havárie si vyžádala spoustu obětí. Teprve později bylo okolí elektrárny evakuováno a uzavřeno. 

Burda

Původně německý časopis o módě a šití (založený v roce 1950), oblíbený pro kvalitní střihy dámského a dětského oblečení. Dnes vychází v mnoha jazykových mutacích,  nakladatelství Burda vydává desítky dalších ženských časopisů.

Podolská

Módní návrhářka a majitelka vyhlášeného předválečného módního salonu. Jméno Hany Podolské bylo ještě v 60. letech synonymem té největší elegance.