Hana Š. (*1922):
„Jak se žilo manželce politického vězně.“

Hana Š.  

*1922

Život Hany byl silně ovlivněn uvězněním jejího muže v rámci politického procesu se spolupracovníky nakladatelství Vyšehrad v roce 1951. Ve svém příběhu popisuje vyhazov obou z vysoké školy po roce 1948, nemožnost kontaktovat svého zatčeného muže i jeho návrat po 4,5letém vězení. Přestože dříve překládala z angličtiny, němčiny a francouzštiny, nemohla Hana dlouho najít místo. Uplatnění našla až v technické dokumentaci stavebnictví, později pracovala i na patologii nebo průvodcovala s Čedokem.

překladatelka

politický proces s katolickou inteligencí

prověrky

partnerství

Úkoly a projekty

Vyberte jeden z úkolů, který se vztahuje k životu paní Hany. První cílí na představení každodennosti života manželky politického vězně, její snahu o propuštění, návštěvy manžela a přípravy na jeho návrat.
Karta s úkolem na tomto příběhu vysvětluje, jak probíhaly tzv. prověrky po nástupu komunistické strany k moci v roce 1948.

Pracovní list
Jak se žilo manželce politického vězně

Typ úloh: děti píší pohled do vězení, následně pracují jako cenzura

Délka: 45 minut

Metodický list pro vyučující Jak se žilo manželce politického vězně

Děti si skrze cvičení uvědomí nejen objektivní skutečnosti rodiny vězněných, ale i širší dopady věznění a subjektivní prožitky jednotlivých aktérů a aktérek

Pracovní list Prověrky

Typ úloh: karta úkolu k pojmu prověrky v roce 1948

Délka: 25 minut

Metodický list pro vyučující Prověrky

Na základě příběhu paní Hany Š. ukázat, jak probíhaly tzv. prověrky po nástupu komunistické strany k moci v roce 1948

Partnerství a rodina v poválečných
letech až do začátku 60. let

Manželství se zásadně proměnilo krátce po nástupu komunistů k moci. Komunistická myšlenka rovnosti lidí se promítla i do představy, že také v manželství by si lidé měli být rovni.

Hlavní slovo v rodině
má a musí mít muž

Až do roku 1950 u nás platila nařízení ještě ze starého rakousko-uherského zákoníku, která stanovovala, že hlavní slovo v rodině má a musí mít muž. Otec rozhodoval o tom, jak budou vychovávány děti (a třeba jestli na studia půjde syn nebo dcera), manžel rozhodoval o tom, co smí dělat jeho manželka (např. jestli se smí vzdělávat, jestli může chodit do práce). Veškerý majetek patřil muži, dokonce i ten, který do manželství přinesla žena.

Sňatky z lásky místo z rozumu

Nová byla i představa, že do manželství mají lidé vstupovat z lásky, nikoli z ekonomických důvodů, jak tomu bývalo dříve. Za socialismu se muži i ženy měli živit vlastní prací a láska byla jediným správným důvodem ke svatbě. Lidé se měli dobře poznat, sdílet zájmy i názory a počáteční náklonnost měla přerůst v lásku. Muž a žena, kteří se milují, si měli být rovni a vzájemně se respektovat.

Zákon o rodině z roku 1950

Nový zákon o rodině platný od roku 1950 ustanovil, že v manželství mají žena a muž stejná práva a povinnosti, že se oba podílí na výchově dětí a jsou za ně oba stejně zodpovědní a že manžel nemá žádné právo rozhodovat o ženě. Oběma patřil majetek stejnou měrou a oba se měli podílet na materiálním zabezpečení rodiny.

Příběh na časové ose

Porovnejte životní milníky paní Hany Š.
s milníky dějin každodennosti i s okamžiky politických dějin.

Slovník pojmů

Nakladatelství Vyšehrad

Nejstarší české nakladatelství, založené roku 1934, se zaměřovalo hlavně na vydávání křesťansky orientované literatury a děl katolických spisovatelů. V rámci snahy o zdiskreditování církví byla v roce 1951 většina jeho zaměstnanců a spolupracovníků odsouzena ve vykonstruovaných procesech na řadu let do vězení, nakladatelství bylo zakázáno. Později působilo pod názvem Lidová demokracie - Vyšehrad. 

prověrky

Termín spojený s obdobím tzv. normalizace začátku 70. let, kdy členové a členky KSČ (bylo jich víc jak 1,5 milionu) byli zváni před tzv. prověrkové komise, které zjišťovaly postoj jednotlivců k novému vedení KŠČ a státu. Většinou jim byla kladena otázka, zda souhlasí se vstupem vojsk, která přijela „zachránit“ socialismus. Zhruba třetina členů a členek byla ze strany vyškrtnuta nebo sama vystoupila. V některých podnicích se prověrky týkaly i lidí, kteří nebyli součástí KSČ, zejména zaměstnaných ve vyšších funkcích. Zpětně se používá i pro vylučování studentů a studentek z vysokých škol počátkem 50. let (viz příběh Hany Š.).

Čedok

Československá cestovní a dopravní kancelář. Byla založena v roce 1920 bankou Bohemia a cestovními svazy jako protiváha zahraniční konkurence. Do roku 1990, kdy začaly vznikat desítky nových cestovních kanceláří, měl Čedok téměř monopol na cesty do zahraničí a cesty cizinců a cizinek do Československa, zaměstnával tisíce pracovníků, pracovnic a externích průvodců a průvodkyň, pro něž měl vytvořený systém zkoušek.