Marie C.  

*1945

Paní Marie C. se narodila v Ostrově u Macochy v Moravském krasu, část života žila v Brně a v Blansku. Líčí velmi chudé dětství, zmiňuje poválečné poměry, náročnou práci v hospodářství, s dobytkem a na poli. Jelikož studovat mohl pouze její bratr, Marie se vyučila elektromechaničkou a od 15 let pracovala v továrně, kde vyráběla mikroelektronické součástky do měřicích přístrojů. V továrně se vypracovala na dobrou pozici a jako jedna z mála žen v tehdejší době vydělávala stejné částky jako muži. Vypráví o svém těhotenství, během kterého nahazovala maltu, když stavěli dům. Po sametové revoluci se změnily poměry v továrně, podala výpověď a v 90. letech pracovala jako prodavačka v brněnském butiku s oblečením.

elektromechanička

vzdělávání žen

oblékání

televize

odměňování žen a mužů

Úkoly a projekty

Vyberte jeden z úkolů, který se vztahuje k vývoji cen a ke mzdám v socialistickém Československu ve vazbě na příběh paní Marie C., dále k vývoji odměňování žen a mužů v době socialismu.

Pracovní list

Typ úloh:
a) diskuze o finanční situaci Marie C., výpočty, kolik čeho bylo možné koupit za výplatu v roce 1960/1970/1980 nebo 1990
b) vývoj odměňování žen a mužů

Délka: 45 minut

Metodický list pro vyučující, jak pracovat s příběhem

Děti dostanou kontext, kolik byly průměrné platy, kolik co stálo a jaká byla realita u Marie C.
V návazném úkolu lze mluvit o rozdílném odměňování mužů a žen v době socialismu a dnes.

Interaktivní kvízy k příběhu

Formou jednoduchých interaktivních kvízů si děti mohou ověřit, jak dávaly pozor při sledování příběhu Marie C.

Odměňování žen a mužů a vývoj cen vůči platům

V roce 1945 bylo uzákoněno, že ženám a mužům náleží stejná odměna za stejnou práci. V praxi se však toto nařízení nikdy důsledně nedodržovalo.

Průměrná mzda žen nikdy nedosáhla 100 % mzdy mužů

Po celou druhou polovinu 20. století vydělávaly ženy výrazně méně než muži. Ke zrovnoprávnění mezd žen a mužů v průběhu tohoto období nedošlo a tato situace trvá dodnes. V roce 1959 dosahovala průměrná mzda ženy 66 % průměrné mzdy muže, v roce 1992 vzrostla na 67 % mzdy muže. V roce 2022 je to 81 %.

Vývoj maloobchodních cen a platů

Ceny se výrazně neměnily

Maloobchodní ceny se výrazně neměnily a ceny základních produktů zůstávaly stejné.

Platy rostly

Oproti maloobchodním cenám mzdy a platy výrazně rostly.

Příjmy domácností rostly

Příběh na časové ose

Porovnejte životní milníky paní Marie C.
s milníky dějin každodennosti i s okamžiky politických dějin.

Slovník pojmů

Tesla

Zde míněn název podniku v Československu, který se zabýval elektronikou. Je nazván po slavném vynálezci (Nikola Tesla). Od svého založení v roce 1949 až do roku 1990 fungovala Tesla jako národní koncern. Největší a nejznámější podnik na výrobu televizorů vznikl koncem 40. let v Radhošti. Zaměstnával tisíce pracovníků a pracovnic a znamenal rozvoj chudého valašského kraje.

butik

Většinou malá prodejna s módními oděvy a doplňky. Z francouzštiny, v češtině poměrně nový výraz, objevil se koncem 70. let.

rekvalifikační kurzy, rekvalifikace

Označení pro získání nové kvalifikace (dovednosti) nebo rozšíření té stávající. Rekvalifikační kurz je zakončený závěrečnou zkouškou prověřující získané vědomosti i praktické znalosti. Tady jde o zvyšování kvalifikace v oboru, ve kterém byla Marie C. vyučená, ale mohlo jít i o zcela jiný obor, přeškolení na jinou profesi.

rifle, riflovina

Používalo se jako název pro džíny i džínovinu.

petrolejka

Petrolejová lampa nebo zkráceně petrolejka je jednoduché osvětlovací těleso, respektive zdroj světla z plamene hořícího petroleje, ve kterém je namočený textilní knot. Běžný zdroj světla před zavedením elektřiny.