Historie Československa v příbězích každodenního života žen

Představujeme dějiny Československa na příbězích žen, které studovaly, chodily do práce, staraly se o rodinu a děti, praly, nakupovaly, řešily bydlení, šily, vařily, veřejně se angažovaly.

Výběr z příběhů 10 žen, které prožily svůj život v době státního socialismu

Pro vyučující

Jak pracovat s historií moderních dějin z pohledu žen, příklady práce v hodinách.

Prozkoumejte jednotlivé příběhy

Marie V.

*1931

Marie řídila zemědělské státní statky v 60. letech. Mluví o plánovaném hospodářství, o rozporu mezi tím, co zemědělství potřebovalo a co stát nařizoval.

Jarmila Š.

*1934

Jarmila se v r. 1951 přihlásila na výzvu vlády „Administrativa do výroby“ a začala pracovat jako soustružnice pístních kroužků v továrně Buzuluk v Komárově. Mluví o kolektivním životě a tehdejší bytové situaci.

Hana Š.

*1922

Život Hany byl silně ovlivněn zavřením jejího muže v rámci politického procesu se spolupracovníky nakladatelství Vyšehrad v roce 1951.

Hana D.

*1942

Hana pracovala jako knihkupkyně na Václavském náměstí a později jako tajemnice divadla v Mostě a v Liberci. Popisuje, jak se v 60. letech na knihy stály fronty, líčí situaci v srpnu 1968 v Praze, události kolem Anticharty či Sametové revoluce v libereckém divadle.

Úloha X

Úkol 1

Radio
  • Vyberte
  • možnost 1
  • možnost 2
  • možnost 3

Úkol 2

Témata spojená s ženskou perspektivou

Pokud se chcete dozvědět více faktografických informací o tématech, která se objevují v jednotlivých příbězích žen a která vytvářejí tzv. malé dějiny každodennosti.

bydlení| domácnost | oblékání | porody | potraty | volný čas | zájmové organizace

zaměstnání žen | dvojí směna| povolání žen | odměňování žen a mužů|

ženské hnutí| ženy v disentu | veřejná angažovanost žen|

partnerství | rodina| sexualita | potraty | homosexualita

Příběhy na časové ose

Každý příběh je vyznačen na časové ose. Časové linie jednotlivých příběhů umožňují porovnat zásadní životní milníky žen narozených v různých obdobích reálného socialismu. Na druhé časové ose lze vidět milníky zásadní pro československé dějiny nebo pro dějiny ženského hnutí obecně.

Pro vyučující

Informace, jak pracovat s webovou platformou, jak připravit příběhy pro využití do hodin, jak využít faktografický text k dějinám každodennosti.

  • Návody
  • Projekty
  • Postupy
  • Hry

Kontaktujte nás