Práce v éře socialismu

Spolu s nástupem do práce získaly ženy vlastní finanční prostředky a ekonomickou nezávislost, což nebylo do roku 1945 automatické. Součástí politického programu poválečného socialismu v Československu bylo zrovnoprávnění žen a mužů.

Odměňování žen a mužů v období socialismu

Po celou druhou polovinu 20. století vydělávaly ženy výrazně méně než muži. Ke zrovnoprávnění mezd žen a mužů v průběhu tohoto období nedošlo a tato situace trvá dodnes

rovné odměňování

průměrná mzda

gender pay gap

  • V roce 1945 bylo uzákoněno, že ženám a mužům náleží stejná odměna za stejnou práci. V praxi se však toto nařízení nikdy důsledně nedodržovalo.
     
  • V roce 1950 tvořila mzda muže 70–⁠75 % celkového příjmu celé domácnosti. V důsledku měnové reformy provedené v roce 1953 vzrostla nutnost mít v rodině dva příjmy.
     
  • Po celou druhou polovinu 20. století vydělávaly ženy výrazně méně než muži. Ke zrovnoprávnění mezd žen a mužů v průběhu tohoto období nedošlo a tato situace trvá dodnes. V roce 1959 dosahovala průměrná mzda ženy 66 % průměrné mzdy muže, v roce 1992 vzrostla na 67 % mzdy muže. V roce 2022 je to 81 %.
     
  • Vzdělání žen rostlo, ale jejich mzda na různých úrovních zůstávala vždy zhruba o třetinu menší ve srovnání s platem muže.

Kolika procent mzdy muže dosahovala mzda ženy?
zdroj: rovnaodmena.cz

Prozkoumejte další témata

bydlení | domácnost
oblékání | volný čas
zájmové organizace

ženská hnutí
ženy v disentu
veřejná angažovanost žen

partnerství a rodina
vzdělání a výchova
sexualita