Práce v éře socialismu

Spolu s nástupem do práce získaly ženy vlastní finanční prostředky a ekonomickou nezávislost, což nebylo do roku 1945 automatické. Součástí politického programu poválečného socialismu v Československu bylo zrovnoprávnění žen a mužů.

Dvojí směna žen v době socialismu

Pro celé období moderních československých dějin si zaměstnané ženy kladou jednu zásadní otázku: Jak skloubit rodinu se zaměstnáním? Práce ve vlastní domácnosti nebyla nikdy placená a byla tudíž brána jako neproduktivní. Po dlouhá léta byla přisuzovaná hlavně ženám; muži se na ní podíleli pouze okrajově.

dvojí směna

osvobozená domácnost

mateřská dovolená

rodičovské příspěvky

Dvojí směna žen v poválečných letech
až do poloviny 60. let

 • Zvyšující se zaměstnanost žen zlepšila finanční situaci domácností, zároveň však přinesla velké pracovní přetížení žen.
   
 • Ženy získaly finanční ohodnocení za práci, kterou prováděly v zaměstnání. Práce doma však zůstala stále neplacená, a proto jí nebyla přisouzována žádná hodnota.
   
 • Ženy se zapojily do pracovního procesu, ale jesle a školky, které by jim usnadnily péči o děti, se budovaly postupně. Služby pro domácnost nefungovaly, příp. byly finančně nedostupné.
 • Ženám měly ulehčit práci v domácnosti nové stroje a technologie jako třeba strojky na maso, struhadla, lisy, vysavače, leštiče parket, myčky, pračky, ždímačky.
   
 • Větší spotřebiče, například pračky, si ale běžné rodiny nemohly finančně dovolit a ani se nepočítalo s tím, že budou ve vlastnictví jednotlivých domácností; měly být společné pro celý dům. Velkou úlevou pro domácnosti přineslo rozšíření elektrických a plynových sporáků (oproti uhelným). Výrobci proklamovali, že díky jejich spotřebičům (robotům, sporákům, vysavačům) se domácí práce dělá skoro sama. Přispěli tak k rozšířenému názoru, že vlastně o žádnou práci nejde.
   

 • více pod tématem každodennost → osvobozená domácnost

Zdroj: Muzeum ve Šlapanicích, foto z výstavy Očima žen

Zdroj: soukromý archiv 

Zdroj: Retro muzeum Praha
a Muzeum ve Šlapanicích,
foto z výstavy Očima žen

Dvojí směna žen v 60. letech

 • Naplno zaměstnané byly i ženy, které již byly věku babiček, a nemohly tedy hlídat vnoučata, jak bylo dříve zvykem. Aby mohly matky chodit do práce, bylo třeba budovat  a provozovat jesle a mateřské školy. To se však pro stát ukázalo jako finančně velmi náročné.
   
 • Zpochybňuje se proto smysl zaměstnanosti žen a mluví se o tom, že by se měly vrátit do domácnosti a zaměřit se na výchovu dětí a péči o domácnost.
   
 • Sílí hlasy, že by ženy měly být s dětmi doma delší dobu než tehdy platných 18 týdnů. Mateřská dovolená se prodloužila o jeden měsíc na dobu 22 týdnů. Do jednoho roku dítěte dostávaly matky finanční příspěvek (obdoba současné rodičovského příspěvku). Zaměstnavatel měl povinnost držet ženě původní pracovní místo po dobu jednoho roku (rok 1964).
   
 • Dochází k postupnému zkracování týdenní pracovní doby z 48 hodin na 46, 42 a nakonec na 40 hodin týdně (rok 1968), což platí do dnešních dní.
   
 • "Mnoho času zabíralo ženám shánění zboží denní potřeby."
  (zdroj: Wagnerová, Alena (2017): Žena za socialismu)

Zdroj: soukromý archiv

 • Roste sice trend, aby se do péče o domácnost zapojovali rovněž více muži a děti, hlavní zodpovědnost však stále leží na ženě.

Průměrné rozdělení činností žen v 60. letech
zdroj: Ústav pro výzkum veřejného mínění, 1972

Zdroj: soukromý archiv

Dvojí směna žen v čase normalizace

V 70. letech se více zdůrazňuje tradiční rodina. Rostou přídavky na děti, rozšiřují se možnosti novomanželských půjček. Role matky se v té době považuje za nezastupitelnou. 

 • Po násilném potlačení reformního hnutí bylo z práce často z politických důvodů vyhozeno přes půl milionu mužů a žen. Řada žen a mužů musela odejít z kvalifikovaných pozic k manuální a špatně placené práci. (Marie V. kapitola 5 jak jsem škrábala špínu z vajec)
   
 • Československo se vyznačuje mimořádně vysokou zaměstnaností žen. Ženy tvořily téměř polovinu všech pracujících.
   
 • Podíl vysokoškolaček je vysoký. Vysokoškolské vzdělání však neznamená automaticky lepší pracovní uplatnění.
   
 • Zatímco v 50. letech zdůrazňuje režim roli žen jako pracovnic, dělnic a občanek, období normalizace je vidí zejména jako matky a manželky. Celkově se posiluje konzervativní vnímání ženy jako pečovatelky a manželky.

Zdroj: soukromý archiv

Rok 1976
autor Nesvadba František/ČTK


dvojí směna, práce švadleny, stavění domu a péče o dítě
Hana J. (*1962)

audio (cca 1 min.)


mateřská v 80. letech
Eva H. (*1957)

audio (cca 1 min.)


dvojí směna, nakupování, péče o děti, píchačky
Anna K. (*1948)

audio (cca 1 min.)


Vývoj počtu žen pracujících v národním hospodářství
Zdroj: Historická statistická ročenka ČSSR 1985, vlastní zpracování

Délka mateřské dovolené v průběhu socialismu

Prozkoumejte další témata

bydlení | domácnost
oblékání | volný čas
zájmové organizace

ženská hnutí
ženy v disentu
veřejná angažovanost žen

partnerství a rodina
vzdělání a výchova
sexualita