Každodennost v době socialismu

Každodennost je rozvrženost času a rytmu, v němž se odvíjí naše osobní historie. Jedná se o opakující se činnosti, zvyky a povinnosti všedního dne. Patří sem nejen všednost, ale také svátky, slavnosti a výjimečné události, které se zpravidla opakují v průběhu času. Všední den je vždy naplněný životem, radostným i smutným, úspěšným i neúspěšným, prostě obyčejným. Do dějin všedního dne patří na naší platformě bydlení, domácnost, oblékání a volný čas.

Jak se trávil volný čas v socialistickém Československu

Ženy vykonávaly většinu domácích prací, proto měly obvykle méně volného času. Pokud rodina vlastnila chatu nebo chalupu, znamenalo to pro ženy, že musely vést prakticky dvě domácnosti: jednu během pracovního týdne, druhou o víkendech. Řada volnočasových aktivit se vztahovala právě k pobytům v rekreačních objektech nebo na zahrádkách. Po zavedení pravidelného televizního vysílání začali lidé trávit hodně volného času před obrazovkami.

ženské časopisy

zahrádkaření

televize

rekreace

chataření

tramping

Ženy šily, četly a cvičily 

 • Oblíbenou náplní volného času žen byly ruční práce (šití, pletení, háčkování, vyšívání), čtení knih a časopisů (důležitou roli hrály veřejné knihovny) nebo cvičení.
 • Časopisy vycházely v masových nákladech, populární byly zejména Květy (první číslo vyšlo v roce 1834) a ženský časopis Vlasta (vychází nepřetržitě od roku 1947). V 50. letech se Vlasta výrazně podílela na formování obrazu nové socialistické ženy, například tím, že publikovala texty o vynikajících pracovnících v průmyslu a v zemědělství včetně jejich fotografií. Později se časopis věnoval spíše obecnějším společenským problémům, např. alkoholismu a jeho vlivu na rodinu. Inicioval také celonárodní sbírku pro vybudování první SOS dětské vesničky v Doubí u Karlových Varů.

Obálky časopisu Vlasta (50.–80. léta)
zdroj: archiv redakce časopisu Vlasta

Volnočasové aktivity 50. léta (vlevo),
rodinný výlet - rok 1972 (vpravo)
zdroj: soukromý archiv


volný čas - Sokolský slet v r. 1946
Vanda T. (*1926)

audio (cca 2 min.)


Zahrádky: Vlastní zelenina a prostor pro seberealizaci 

 • Stále populárnějším se stávalo trávení volného času na zahrádkách, chatách nebo chalupách. Protože v obchodech nebylo dost ovoce a zeleniny, lidé si pěstovali na zahrádkách vlastní plodiny. V roce 1957 vznikl Český zahrádkářský svaz, který měl nejvíce členů a členek ze všech společenských organizací. V jeho rámci vznikaly četné osady, ve kterých se zahrádkáři sdružovali a nacházeli prostor pro seberealizaci. Tento svaz působí dodnes.

Zdroj: Výstava Očima žen, Muzeum ve Šlapanicích

Volný čas u televize 

 • Novou náplní volného času se stalo sledování televize. V roce 1952 začal podnik Tesla Strašnice s výrobou televizorů značky Mánes. První kusy byly uvedeny do prodeje během roku 1953. Dne 1. května téhož roku zahájila Československá televize pravidelné černobílé vysílání; barevné vysílání následovalo od 9. května 1973. Československá televize sehrála důležitou roli v reformním procesu 60. let a v prvních dnech okupace Československa sovětskou armádou v srpnu roku 1968.

Zotavovny a zájezdy za kulturou pro zaměstnané  

 • Odbory organizovaly rekreační pobyty zaměstnanců a zaměstnankyň ve vlastních zotavovnách. Tento způsob trávení volného času byl mezi zaměstnanými velmi oblíbený.
   
 • Podnikové odborové organizace nakupovaly pro zaměstnance a zaměstnankyně vstupenky na kulturní představení, organizovaly rovněž autobusové zájezdy z venkova do divadel ve městech. Velkou událostí vždy byla zejména návštěva Národního divadla v Praze.

nakupování, šetření na auto v 60. letech
Marie C. (*1945)

audio (cca 1 min.)


Průkazka pro účastnici zotavovacího pobytu
Zotavovňa ROH Liptovský Ján (vlevo)
Společná rekreace podniku Liberta Mělník, 50. léta (uprostřed)
Podniková rekreace, rok 1985 (vpravo)
Zdroj: soukromý archiv.

Chataření a chalupaření
jako společenská móda 

 • Zatímco chataření kontinuálně pokračovalo od první světové války, chalupaření zažilo první boom až po druhé světové válce, především pak v 70. letech 20. století a po celá 80. léta. 
   
 • Rekreační chalupy vznikaly z některých nemovitostí po vysídleném německém obyvatelstvu. Později se na objekty určené k rekreaci změnila i řada usedlostí ve vesnicích ve vnitrozemí. Tyto usedlosti se uvolnily v důsledku toho, že se venkovští obyvatelé začali ve velkém stěhovat do měst.

Zdroj: soukromý archiv.

Tramping nikdo neorganizoval

 • Tramping byl neorganizovaným hnutím zaměřeným na pobyt v přírodě. Jednalo se o velmi oblíbený způsob trávení volného času, který se nepodařilo dostat pod kontrolu ani komunistickému režimu.
   

Zdroj: ČTK

Prozkoumejte další témata

zaměstnanost žen
dvojí směna | povolání žen
odměňování mužů a žen

ženská hnutí
ženy v disentu
veřejná angažovanost žen

partnerství a rodina
sexualita | antikoncepce
potraty